Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Tartalom

 

  1. Áttekintés 

 
Ezen az oldalon azt részletezzük, hogy a Kulcs-Soft milyen személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a weboldalunk látogatása, személyes és online szolgáltatásaink igénybevétele során. 
 
Mielőtt rátérnénk a részletekre, szeretnénk kiemelni, hogy felhasználóink személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Ezért a következőkben bemutatjuk hogy miként és miért gyűjtjük, tároljuk, osztjuk meg és használjuk fel felhasználóink személyes adatait, illetve a személyes adataik megosztásának szabályozásához rendelkezésükre álló eszközöket és lehetőségeket. 

  1.  
  2. GDPR 

 
Célunk, hogy Ön is tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és azokat, hogyan használjuk fel. 
Elmagyarázzuk az Önről gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos jogait és lehetőségeit, valamint azt, hogy miként védjük ezeket. 
Bemutatjuk, milyen lépéseket teszünk meg annak érdekében, hogy a GDPR adatvédelmi előírásainak megfeleljünk. 

 

  1. Az Ön jogairól 

 
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni ennek jelen tájékoztató 10. pontjában található elérhetőségeken az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti tőlünk az Ön általa megadott személyes adatok módosítását. 
 
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az általunk vagy rendelkezésünk szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
Kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg a kért tájékoztatást. 
 
Reméljük nem lesz, de az esetleges adatvédelmi incidenssekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tájékoztatás céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
 
Bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül elbíráljuk kérését, helyesbítjük, illetve töröljük az adatokat. Törlés esetén az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály által előírt időtartamig megőrzünk. 
 
Kérheti továbbá adatainak zárolását. Zároljuk a személyes adatot, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeinket. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
Ha az a ritka helyzet állna elő, hogy a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tudjuk teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
 
Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben a szolgáltatások igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, jogosultak vagyunk kártérítés érvényesítésére is. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

  1. Adatkezelőként gyűjtött személyes adatok, és azok felhasználási célja 

 
Kulcs-Soft által forgalmazott ügyviteli szoftverek és szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódóan a weboldalainkon, valamint az e-mailes és telefonos ügyfélszolgálati tevékenység ellátása során személyes adatok megadását kérhetjük: 
 
- kapcsolattartó neve, 
- e-mail címe, 
- telefonszáma. 
 
​Adatkezelésünk célja a www.kulcs-soft.hu weboldalon (Weboldal) elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az általunk forgalmazott ügyviteli szoftverek és szolgáltatások támogatása, valamint az igénybe vevőkkel történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelések teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, illetve hírlevél küldése érdekében kezeli. 
 
A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, hírlevélre való feliratkozással, vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 
 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ön jogainak védelme. 
 
A megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra soha nem használjuk. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
 
Nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E-mail címének megadásakor egyben Ön mindig felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag saját maga vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt kapcsolatfelvétellel vagy megrendeléssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
 
Az értékesített ügyviteli rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá. 
 
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit (cookie-t) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 
 
cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. 
 
Süti típusok 
 
Ideiglenes vagy munkamenet (session) cookie 
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. 
 
Állandó vagy mentett cookie 
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik az Ön számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt törölheti őket. 
 
Belső és külső cookie-k 
Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 
 
www.kulcs-soft.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

PHPSESSID 

Munkament azonosítót tárolja 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

Session cookie 

Munkamenet vége 

cookie 

cookie szabályzat elfogadását tárolja 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

Állandó cookie 

60 nap 

__utma 

Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

2 év 

_utmb 

cookie az új felhasználók/látogatások felismerését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

30 perc 

__utmc 

Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

Munkamenet vége 

__utmt 

Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

10 perc 

__utmz 

Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

fél év 

viewed 

Oldal látogatás jelölése 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

10 nap 

cookie_session_id 

Admin felületen belépett felhasználó session azonosítója 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

1 nap 

cookie_user_id 

Admin felületen belépett felhasználó azonosítója 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

Munkamenet vége 

return 

Visszatérő látogató jelölése 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

10 nap 

adwords 

Adwords hirdetésből érkező látogatás jelölése 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

30 nap 

order 

kosárba helyezett termékek kosár azonosítója 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

7 nap 

 

Kulcs-Webáruházhoz használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

Webaruhaz 

Munkamenet azonosítót tárolja 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

Session cookie 

Munkamenet vége 

CookiesAccepted 

cookie szabályzat elfogadását tárolja 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

Állandó cookie 

1 év 

__utma 

Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

2 év 

_utmb 

cookie az új felhasználók/látogatások felismerését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

30 perc 

__utmc 

Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

Munkamenet vége 

__utmt 

Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

10 perc 

__utmz 

Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé. 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

fél év 

 
webcafeteria.kulcs-soft.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

PHPSESSID 

Munkament azonosítót tárolja 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3)  

Session cookie 

Munkamenet vége 

ksloginnyelv 

Felület megjelenítési nyelve 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

1 év 

 
szamlazo.bizxpert.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

_ga 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

2 év 

_gcl_au 

Webhelystatisztika és a webhely működésének optimalizálása. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

_gid 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 év 

_gat_gtag_UA_107344490_2 

Webes keresések számának csökkentése 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 perc 

_hjid 

Egyedi felhasználói azonosító alapján azonosítja a felhasználót, az első oldalra érkezéskor 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

356 nap 

_fbp 

 Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

_hjIncludedInSample 

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

Munkamenet végéig 

bizxcookie 

A felhasználó automatikus bejelentkeztetését biztosítja 

Az Ön hozzájárulása 

Külső cookie 

30 nap 

bizxpert_session 

Munkamenet azonosítót tárolja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 év 

G_AUTHUSER_H 

Munkamenet azonosítót tárolja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

Munkamenet végéig 

G_ENABLED_IDPS 

Google+ bejelentkezéshez szükséges 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

Nincs lejárati határidő 

 
bizxpert.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

_gcl_au 

Webhelystatisztika és a webhely működésének optimalizálása. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

_ga 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

2 év 

_hjIncludedInSample 

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

Munkamenet végéig 

_hjid 

Egyedi felhasználói azonosító alapján azonosítja a felhasználót, az első oldalra érkezéskor 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

356 nap 

_fbp 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

__cfduid 

A __cfduid sütit az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

14 nap 

CONSENT 

süti kezeléséhez adott hozzájárulást tárolja. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

20 év 

1P_JAR 

Webhelystatisztikákhoz gyűjt adatot és célzott hirdetések küldését teszi lehetővé. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

30 nap 

act 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Session cookie 

Munkamenet végéig 

c_user 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

datr 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

Munkamenet végéig 

fr 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

90 nap 

presence 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Session cookie 

Munkamenet végéig 

sb 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

Munkamenet végéig 

spin 

A www.facebook.com oldal használata során létrehozott számunkra nem beazonosítható süti. A Facebook ezt a sütit akkor telepíti, ha a felhasználó a Facebookba be van jelenkezve. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 nap 

wd 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

7 nap 

wordpress_test_cookie 

Megnézi hogy az adott felhasználó engedélyezi a cookiek használatát 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Session cookie 

Munkamenet végéig 

xs 

A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések) 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Kényelmi süti 

90 nap 

 
kulcs-uzlet.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

_ga 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

2 év 

_gid 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 év 

__cfduid 

A __cfduid sütit az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

14 nap 

_hjid 

Egyedi felhasználói azonosító alapján azonosítja a felhasználót, az első oldalra érkezéskor 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

356 nap 

 
app.kulcs-uzlet.hu oldalon használt sütik: 

Cookie Név 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

_ga 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

2 év 

_gid 

Felhasználó azonosítás statisztikai célból 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 év 

_gat_gtag_UA_107344490_2 

Google Analytics 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

1 perc 

_hjid 

Egyedi felhasználói azonosító alapján azonosítja a felhasználót, az első oldalra érkezéskor 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

HotJar cookie 

356 nap 

G_ENABLED_IDPS 

Google+ bejelentkezéshez szükséges süti 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Külső cookie 

Nincs lejárati határidő 

kulcs_uzlet_cookie 

A felhasználó automatikus bejelentkeztetését biztosítja 

Az Ön hozzájárulása 

Állandó cookie 

30 nap 

bizxpert session 

Munkamenet azonosítót tárolja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

Session cookie 

1 év 

 
kulcsbeosztas.hu oldalon használt sütik: 

Leírás 

Adatkezelés jogalapja 

Típus 

Érvényesség 

Munkamenet azonosítója 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

saját biztonsági 

Munkamenet végéig 

Google Analytics nyomkövető süti 

Ügyfél hozzájárulása 

harmadik fél nyomkövetés 

2 év 

Bejelentkezésnél "emlékezz rám" funkció sütije 

Ügyfél hozzájárulása 

saját funkcionális 

5 év 

Kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgáló süti 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

saját biztonsági 

1 nap 

A rendszer megjelenítési beállításait tároló süti 

2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) 

saját funkcionális 

30 nap 

 

sütiken kívül automatikusan gyűjtött személyes és egyéb adatok, valamint ezek felhasználási célja: 

Rendszer 

Begyűjtött adat 

Célja 

Számlázni jó / kényelmes 

adatbázisazonosító 

látogatás naplózás 

Számlázni jó / kényelmes 

Email cím 

látogatás naplózás 

Számlázni jó / kényelmes 

Adatbázis név 

látogatás naplózás 

Számlázni jó / kényelmes 

Dátum 

látogatás naplózás 

Számlázni jó / kényelmes 

IP cím + dátum 

látogatás naplózás 

Számlázni jó / kényelmes 

IP cím + dátum 

regisztráció 

ks.hu - ügyfélportál 

Termékszám 

szerződés információk 

ks.hu - ügyfélportál 

Cégnév 

szerződés információk 

ks.hu - ügyfélportál 

Kapcsolattartó név 

szerződés információk 

ks.hu - ügyfélportál 

Email cím 

szerződés információk 

Kulcs-Manager 

IP cím + dátum 

termék aktiválás 

Kulcs-Manager 

Termékszám 

termék aktiválás 

Kulcs-Manager 

Windows user név 

termék aktiválás